Aktuální informace pro rodiče na měsíc březen

1. března 2016 v 19:56 |  Aktuální informace pro rodiče
V měsíci březnu si budeme s dětmi povídat o pohádkách, dobru a zlu - významu knihy pro dětskou osobnost, hlavních znacích jara - o Velikonocích, o domácích zvířatech a jejich mláďatech, o povolání dospělých...

21. března si připomeneme blížící se jaro Sluníčkovým dnem - v tento den se oblékneme do žlutého oblečení
23. března bude v MŠ pro všechny dětí divadelní představení - O ztraceném beránkovi - začátek představení je v 9.00 hodin a rodiče zaplatí 35 Kč

Žádáme rodiče, aby přinesli svým dětem papírové kapesníky
Před vstupem do 1. Broučkové třídy je sešit, kam, prosíme rodiče, aby zapisovali ty děti, které půjdou určitý konkrétní den po obědě domů.
Připomínáme rodičům dětí ze 3. Sluníčkové třídy, že od 8. března začíná dětem předplavecká výchova - 10. lekcí - 490 Kč (Zájemci zaplatí do 7. 3.)
Rodiče, nezapomínejte předávat děti do třídy přímo učitelce. Za děti, které volně pobíhají po MŠ a nebyly předány učitelce, nesou zodpovědnost rodiče.
V týdnu od 14.března do 18. března budeme vybírat za ručníky a ložní prádlo na 2. pololetí. Přesné částky se dozví rodiče u svých třídních učitelek.
Kroužek flétny z organizačních důvodů zatím v těchto týdnech nebude (nemoc učitelky, výměna služeb - vítání občánků...)

Rodiče, stále sledujte hlavní nástěnku před vchodem do MŠ - nezapomeňte si zapsat naše nové mobilní číslo - 773 773 666